वीर करुणाकर का बलिदान दिवस मना

संवादसूत्र,झारसुगुडा़:पुरातनजयपुरगढ़ववर्तमानकोलाबीराकेदूसरेजमींदारवीरकरुणाकरसिंहनायकका259वांबलिदानदिवसकोलाबीरामेंमनायागया।शहीदकरुणाकरसिंहनायकस्मृतिट्रस्ट,सम्मलितआदिवासीसमाजवगौंडवानागौंडमहासभाकेसंयुक्ततत्वावधानमेंआयोजितइसकार्यक्रमकीशुरुआतजमींदारकेआवाससेभव्यशोभायात्रानिकालकरकीगई।इसमेंपारंपरिकअस्त्र-शस्त्रवबाजेगाजेकेसाथलोगशामिलहुए।शोभायात्रासीधेकरुणाकरचौकपहुंची।यहांवीरकरुणाकरकीप्रतिमूर्तिपरमुख्यअतिथिपूर्वविधायकरविनायक,गौड़वानागौड़महासभाकेराष्ट्रीयअध्यक्षमहेंद्रनायक,करुणाकरट्रस्टकेअध्यक्षअमरेन्दप्रतापसिंह,जिलासम्मलितआदिवासीमंचकेअध्यक्षबुंदेधुरवा,गौडसमाजकेकोलाबीराब्लाकयुवाअध्यक्षमनोजधुरवा,आदिवासीमंचकेसचिवराजेशनेटी,डमरुधरप्रधान,शोभारामनायक,तुलेश्वरपटेल,श्यामलालनायक,चुडामणीधुरवा,माधवसिंहनायक,सुबलधुरवाप्रमुखनेमाल्यार्पणकरवीरकरुणाकरकोयादकिया।साथहीआजादीकेलिएअपनेप्राणन्योछावरकरनेवालेवीरकरुणाकरकोशहीदकादर्जानहींदिएजानेपरअफसोसजाहिरकिया।कहाकिपिछलेबलिदानदिवसपरमुख्यमंत्रीनेघोषणाकीथीकिकरुणाकरस्मृतिट्रस्टको50लाखरुपयेकीसरकारीसहायतादीजाएगी।मगरआजतकयहराशिट्रस्टकोनहींमिलपायीहै।