सतीश बांसल बने भाजपा जिला-2 के उपप्रधान

संवादसूत्र,खनौरी(संगरूर):

भाजपावर्करोंनेपार्षदकुलदीपपूनीयाकेनेतृत्वमेंभारतीयजनतापार्टीकेसीनियरनेतासतीशबांसलकोभाजपासंगरूर-2काजिलाउपप्रधानबनानेपरसम्मानितकियागया।पार्टीहाईकमानववर्करोंकाधन्यवादकरतेहुएउपप्रधानसतीशबांसलनेकहाकिवहपार्टीद्वारासौंपीगई,जिम्मेदारीकोपूरीईमानदारीवमेहनतसेनिभाएंगे।इसमौकेहुकमचंदगोरसी,मेघराजचिटठा,मनोहरसिगला,कृष्णगोयल,महिदरलाल,मेहरचंद,लखविदरसिंह,अशोकचट्ठे,जगजीतगोठवाल,शीशपालमलिक,विकाससिगलाआदिवर्करउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!