सरकारी स्कूल चाचोकी में स्मार्ट क्लास रुम का उद्घाटन

संवादसहयोगी,फगवाड़ा:लायंसक्लबफगवाड़ासर्विसनेबेटीबचाओ,बेटीपढ़ाओअभियानकोसार्थककरतेहुएलायनइंद्रजीतपनेसरकीअध्यक्षतामेंसरकारीकन्याहाईस्कूलचाचोकीमेंस्मार्टक्लासरुमकानिर्माणकरवाया।इसकार्यकेप्रोजेक्टडायरेक्टअवतारसिंहबासलथे।एनआरआइसुखविंदरसिंह(खूहवाले)नेइसप्रोजेक्टकेलिएसाढ़ेआठलाखरुपयेखर्चकिए।

शुक्रवारकोस्कूलकेउद्घाटनकार्यक्रममेंमुख्यातिथिलायनडिस्ट्रिक्ट321-डीकेगर्वनरहरदीपसिंहखड़काशामिलहुए।उनकेसाथपीडीजीपरमजीतसिंहचावला,बलराजकुमार,डिस्ट्रिक्टपीआरओतरलोकसिंहभमराविशेषमेहमानकेतौरपरशामिलहुए।इंद्रजीतसिंहपनेसरनेअवतारसिंहबासलवएनआरआइसुखविंदरसिंहकाधन्यवादकिया।हरदीपसिंहखड़कानेअवतारसिंहबासल,एनआरआइसुखविंदरसिंहकेसहयोगकीसराहनाकी।प्रिंसिपलइंद्रजीतसिंहपनेसरनेभीलायंसक्लबफगवाड़ासर्विसकेपदाधिकारियोंकाधन्यवादकिया।उन्होंनेकहाकिस्मार्टक्लासरुमसेछात्राओंकोपढ़ाईमेंमददमिलेगी।इसमौकेपरनगरकौंसिलकेपूर्वअध्यक्षमलकीयतसिंहरघबौत्रा,जसविंदरकौर,संदीपगिल,रविंदरसिंहबासल,विजयशर्मा,बृजजोशी,कीमतीलालओहरी,कुलवंतसिंह,सुखविंदरसिंह,लायनअजयभगत,अश्वनीशर्मा,राजनधवन,सुनीलबेदी,संजयगाधीभीउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!