सोनालिका ग्रुप ने नसराला स्कूल में स्टेशनरी वितरित की

संवादसहयोगी,नसराला:सरकारीसीनियरसेकेंडरीस्मार्टस्कूलनसरालामेंसोनालिकाट्रैक्टरकंपनीनेसमागमकरवाया।इसदौराननीरजमनोचाऔरकृष्णपालसोनालिकाग्रुपनेविशेषकेतौरपरशिरकतकी।प्रिसिपलकरुणशर्मानेउपस्थितमेहमानोंकास्वागतकिया।

सोनालिकाकंपनीनेविद्यार्थियोंकीपढ़ाईकोमुख्यरखतेउन्हेंकोकापियांऔरस्टेशनरीकासामानदिया।डॉ.यशवंतरायनेमेहमानोंकाधन्यवादकरतेहुएस्मार्टस्कूलनसरालाकोसोनालिकाकेसाथपक्केतौरपरजोड़नेकीसिफारिशकी।इसमौकेलेक्चरारकुलविदरसिंह,बलवीरचंद,सुखदेवसिंह,रविदरकुमार,सुरेशकुमार,विशाल,हरप्रीतसिंह,रविदरकुमार,अनिलकुमार,बलजीतसिंह,रोहितरांगड़ा,नीलम,नवजोतकौर,संजीत,मंजूअरोड़ा,कमलेशरानी,सतवीरकौर,संदीपलांबा,राजविदरकौर,मनजीतकौर,वनिताकुमारीऔरस्कूलकेछात्रमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!