रफी, किशोर दा, मुकेश की याद में रंगारंग कार्यक्रम

गोड्डा:स्वरसम्राटमोरफीकेसाथ-साथसदाबहारनगमोंकेगायककिशोरकुमारएवंमुकेशकोस्थानीयगांधीमैदानमंरेनबोम्यूजिकलग्रुपकेकलाकारोंनेस्वरांजलिदी।देरशामस्थानीयगांधीमैदानमेंआयोजितकार्यक्रमकाउद्घाटनबतौरमुख्यअतिथिगोड्डाविधायकअमितमंडल,विशिष्टअतिथिअनुमंडलपदाधिकारीसंजयपीएमकुजूरवपुलिसउपाधीक्षककेकेसिंहएवंविशेषआमंत्रितअतिथिकेरूपमेंनीतूझाकेसाथ-साथपूर्वनगरअध्यक्षअजीतसिंह,डॉनबोस्कोकेनिदेशकअमितराय,कुश्तीसंघअध्यक्षमनोजकुमारपप्पु,समाजसेवीसौरभपरासरउर्फबच्चुझा,यूनीसेफकेजिलासमन्वयकधनन्जयत्रिवेदी,रेनबोकेअध्यक्षसुरजीतझा,सचिवमनीषसिंहएवंबैंकऑफइंडियाकेमैनेजरसुमितकुमारझानेसंयुक्तरूपसेदीपप्रज्वलितकरकिया।स्वागतसम्बोधनसुरजीतझानेतथासंचालनदीब्रिलिएंटकोचिगकेनिदेशकराजीवकुमारनेकिया।विधायकश्रीमंडलनेअपनेसम्बोधनमेंकहाकिगोड्डाप्रतिभावानोंकीधरतीहै।इसतरहकेमंचसेनएप्रतिभाओंकोउभरनेऔरआगेजानेकाअवसरमिलताहै।गायकोंमेंमनीषसिंह,कौशलकिशोरमिश्रा,कुमारविकासचंद्र,कौशलकिशोरझा,मोइस्लाम,मिथिलेशकुमार,अंकितादुबे,अपराजिताराय,सीमाझा,रमेशहलधर,वीरेंद्रमहतो,नीतीशएवंजवाहरसिंहनेएकसेएकगीतोंकीप्रस्तुतिसेदेरराततकश्रोताओंकोमंचसेजोड़ेरखा।कार्यक्रमकेदौरानगोड्डाकेकलासंस्कृतिजगतमेंअविस्मरणीययोगदानकेलिएमशहूरनालवादकसच्चिदानन्दमिश्रा,प्रसिद्धसंगीतशिक्षकनिर्मलसिंहतथाशास्त्रीनृत्यएवंसंगीतशिक्षकदेवकुमाररायकोअंगवस्त्रएवंपुष्पगुच्छसेसम्मानितकियागया।कार्यक्रमकोसफलबनानेमेंअमरेंद्रसिंहबिट्टु,दयाशंकरएवंचंदनसिंहआदिलोगोंकायोगदानसराहनीयरहा।इसअवसरपरबेथेलमिशनकेनिदेशकप्रणेशसोलेमन,साहित्यकारशिवकुमारभगत,भारत-भारतीस्कूलनिदेशकप्रलयसिंह,झामुमोकेवरिष्ठनेतानिलरंजनवर्मा,मारवाड़ीयुवामंचउपाध्यक्षप्रीतमगाडिया,भाजयुमोअध्यक्षसन्तोषकुमार,मनीषरंजन,शिवेंद्रझा,प्रीतमझा,युवाभाजपानेताशिशिरठाकुर,राजेशभगत,युवाराजदनेताशिवमभगत,मिलननाग,आशुतोषझा,चन्दनवर्मा,मोआदिल,मधुराय,आशुतोषआनन्द,रूबीझा,जयराजझासहितबड़ीसंख्यामेंश्रोताउपस्थितथे।

अबखबरोंकेसाथपायेंजॉबअलर्ट,जोक्स,शायरी,रेडियोऔरअन्यसर्विस,डाउनलोडकरेंजागरणएप