रघुवंश बाबू को मिलना चाहिए भारत रत्न

दरभंगा।पूर्वकेंद्रीयमंत्रीरघुवंशप्रसादसिंहदलित-शोषितएवंपिछड़ोंकीआवाजरहेहैं।समाजकेअंतिमव्यक्तितकरोजगारपहुंचानेकेलिएउन्होंनेमनरेगाकीपरिकल्पनाकी।वेजमीनीस्तरकेनेताथे।उनकीकमीकेवलबिहारकोहीनहींपूरेदेशकोखलेगी।उनकीकार्यकुशलताकेलिएउन्हेंभारतरत्नमिलनाचाहिए।उक्तबातेंशनिवारकोअलीनगरमध्यविद्यालयपरिसरमेंआयोजितश्रद्धांजलिसभाकोसंबोधितकरतेहुएराजदकेयुवानेतासंजयसिंहउर्फपप्पूसिंहनेकही।

उन्होंनेकहाकिमनरेगाकेशिल्पिकाररहेरघुवंशबाबूआजीवनजातिवादसेऊपरउठकरसामाजिकन्यायकीलड़ाईमेंलालूप्रसादयादवकेसाथकदमसेकदममिलाकरचले।इसकाअनुकरणहरव्यक्तिकोअपनेजीवनमेंकरनाचाहिए।मौकेपरस्थानीयविधायकसहलोकलेखासमितिकेअध्यक्षअब्दुलबारीसिद्दीकीनेअस्पतालसेहीमोबाइलफोनकेमाध्यमसेसंबोधितकरतेहुएकहाकिरघुवंशबाबूसामाजिकन्यायकेसच्चेनेतारहेहैं।उनकेसाथकदमसेकदममिलाकरकामकरनेकाजोसौभाग्यप्राप्तरहाकभीभुलानहींपाएंगे।

कार्यक्रमकीअध्यक्षताचौधरीयादववमंचसंचालनवैद्यनाथयादवनेकिया।अंतमेंदोमिनटकामौनधारणकरउपस्थितलोगोंनेईश्वरसेस्व.रघुवंशबाबूकेआत्माकीशांतिकेलिएईश्वरसेप्रार्थनाकी।मौकेपरराजदकेप्रदेशमहासचिवजितेंद्रयादव,पूर्वमुखियालालसिंहचुनचुनचौधरी,मिलनकुमारसुधाकर,मोहिउद्दीनअंसारी,हीराप्रसादयादव,महेंद्रनारायणसाहु,अर्जुनठाकुर,सहनी,लक्ष्मीपासवान,घनश्यामपुरप्रखंडअध्यक्षराजनारायणयादव,निर्भययादवकमलेशमंडल,त्रिवेणीसाहु,सत्तोराम,मनोजसहनी,राजीवयादवऔरमहेशठाकुरसहितदर्जनोंलोगमौजूदथे।