पश्चिम बंगाल सरकार बर्खास्त करने की मांग

रायबरेली:विश्वहिदूपरिषदकीइकाईबजरंगदलद्वारामंगलवारकोपश्चिमबंगालसरकारकेखिलाफशहीदचौकपरविरोधप्रदर्शनकियागया।साथहीराष्ट्रपतिकोसंबोधितपांचसूत्रीमांगपत्रसिटीमजिस्ट्रेटकोसौंपागया।विहिपकेजिलाध्यक्षदिनेशबहादुरसिंहलोधीनेकहाकिदसअक्टूबरकोपश्चिमबंगालमेंहिदूदंपतीवउनकेबेटेकीजघन्यतरीकेसेहत्याकरदीगई।इसघटनासेसंपूर्णराष्ट्रकाहिदूआहतहै।ममताबनर्जीसरकारवोटोंकेलालचमेंउनपरकार्रवाईनहींकररहीहै।संगठनराष्ट्रपतिसेमांगकरताहैकिपश्चिमबंगालसरकारकोबर्खास्तकरवहांराष्ट्रपतिशासनलगायाजाए।

इसमौकेपरबजरंगदजकेविभागसंयोजकरमाशंकरत्रिपाठी,जिलासंयोजकगजेंद्रमोहन,वैभववाजपेयी,पवनश्रीवास्तव,शीतल,विवेकसिंह,हरवंशसिंह,यशपांडेय,राजेश,विकासवर्मा,अजीतप्रतापसिंहआदिमौजूदरहे।