माता रानी का जागरण आज

संवादसूत्र,कोटकपूरा

मांचितपूर्णीक्लबकीतरफसेसमूहमोहल्लानिवासियोंकेसहयोगसेमातारानीजीकाविशालजागरण10नवंबरकोप्रेमनगर,ग्यानीलालसिंहवालीगलीमेंकरवायाजारहाहै।इसजागरणकाकार्डशनिवारकोशहरकेडीएसपीबलकारसिंहसंधूकीतरफसेरिलीजकियागया।

क्लबकेप्रधानहनीकुमारनेबतायाकिइसजागरणमेंमशहूरकलाकारसुखरीतकौरऔरकिट्टूकमलबठिडावालेमातारानीकागुणगानकरनेकेलिएपहुंचरहेहैं।श्रीनवदुर्गाभजनमंडलीकेमहंतबाबाजंडसिंहकीतरफसेभीगुणगाणकियाजाएगा।जागरणकेमुख्यमेहमानबलकारसिंहसंधूडीएसपीकोटकपूराऔरविशेषमेहमानभाईराहुलसिंहसिद्धूहलकाप्रमुखकांग्रेसपार्टी,लखवंतसिंहमहाशाएक्सचेयरमैनमार्कटकमेटीहोंगे।इससमयअजयबजरंगी,विवियननाइट,रिक्कीसिंह,सोनूंकुमार,सन्निकुमारउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!