खाई में गिरी बस, 13 की मौत, 14 घायल

जागरणटीम,मानिला/रामनगर:रामनगरभतरौजखानरोडपरटोटामकेपासखोलियाधारमेंकेमूकीबसअनियंत्रितहोकरखाईमेंजागिरी।हादसेमें12यात्रियोंनेमौकेपरहीदमतोड़दिया,जबकिचालककीरामनगरचिकित्सालयमेंउपचारकेदौरानमौतहोगई।12घायलोंकोरामनगरसंयुक्तचिकित्सालयजबकिदोकोनिजीअस्पतालमेंभर्तीकरायागयाहै।इनमेंनौकोहायरसेंटररेफरकरदियागया।

दिलदहलादेनेवालाहादसामंगलवारकीसुबहकरीब8:40बजेकाहै।केमूबसयूके04-पीए-0016काचालकभैरवदत्त(35)पुत्रपानदेवनिवासीबरंगलस्याल्देरोजानाकीतरहदेघाट(अल्मोड़ा)सेसवारियांलेकररामनगर(नैनीताल)केलिएरवानाहुआ।रानीखेततहसीलमुख्यालयसेकरीब60किमीदूरटोटामक्षेत्रकेखोलियाधारकेपाससामनेसेआरहीकारकोबचानेकेप्रयासमेंबसकच्चेमेंउतरनेकेबादअसंतुलितहोकरकरीब400मीटरगहरीखाईमेंजागिरी।

हादसेमें12यात्रियोंकीमौकेपरहीमौतहोगई।आपदाप्रबंधनवस्थानीयपुलिसकीटीमनेस्थानीयग्रामीणोंकीमददसेखाईमेंगिरेक्षतिग्रस्तवाहनमेंफंसेघायलोंकोनिकाला।बमुश्किलसड़कतकलानेकेबाद13घायलोंकोआपातकालीन108सेवासेरामनगरसंयुक्तचिकित्सालयपहुंचाया।जहांउपचारकेदौरानचालकभैरवदत्तनेदमतोड़दिया।दोअन्यकोनिजीअस्पताललेजायागया।उधरडीएमईवाआशीष,सीडीओमयूरदीक्षितअल्मोड़ावएसडीएमभिक्यिासैंणगौरवचटवालकेसाथहीरामनगरसेभीपुलिसप्रशासनकीटीमनेदुर्घटनास्थलकामुआयनाकिया।केअनुसारतकनीकीजांचकीजाएगी।

1.चालकभैरवदत्त(35)पुत्रपानदेवनिवासीबरंगलस्याल्दे

2.मुकेशकुमारपुत्रफकीरराम(40)पुत्रस्याल्दे

3.दौलतसिंहमनराल(65)पुत्रमोहनसिंहखटलगावस्याल्दे।

4.नवीनचंद्र(40)पुत्रबालादत्तनेवलगाव,स्यालदे

5.सुरेशकुमार(27)पुत्रजगदीशरामनिवासीएराड़ीरजवार,स्याल्दे

6.हेमादेवी(42)पत्‍‌नीप्रयागदत्तजसपुर,स्यालदे।

7.धर्मपाल(48)पुत्रहरिदत्तजैकना,उदयपुरस्याल्दे।

8.आनंदसिंहबंगारी(48)पुत्रखुशालसिंहतल्लाभाकुड़ास्यालदे।

9.राजेशकुमार(42)पुत्रदीवानीराम,बाड़ीबगीचाअल्मोड़ा

10.मंजूदेवी(35)पत्‍‌नीनरेंद्रसिंह,कुनटीलभिकियासैण।

11.भगतसिंह(45)पुत्रकुंदनसिंह,पत्थरखोलाअल्मोड़ा

12.गोपालसिंह(45)पुत्रउत्तमसिंहमकाननंबर25/55दुर्गामंदिररोड,कृष्णापुरा,पानीपत(हरियाणा)

13.सतीशचंद्रजोशी(40)पुत्रहरीशचंद्रदानपुर,उधमसिंहनगर

1.हरीशरावतपुत्रत्रिलोकसिंह,निवासीचमकाना,अल्मोड़ा

2.चंदनसिंहपुत्रदीवानसिंहनिवासीभतरोजखान

3.दिलीपसिंहपुत्रहीरासिंहखोलियो,अल्मोड़ा

4.देवकीदेवीपत्‍‌नीहीरामणिअल्मोड़ा

5.कलावतीपत्‍‌नीराजेंद्रचंद्र,जैनलभिकियासैण

6.मोनिकाबंगारीपुत्रीआनंदसिंह,निवासीतल्लाभाकुडा

7.उत्कर्षाबंगारीपुत्रीआनंदसिंहनिवासीतल्लाभाकुडा़

8.चंद्रादेवीपत्‍‌नीगजेंद्रसिंहनिवासीधनसुआ

9.गोपालरामपुत्रजोगारामक्वारी,अल्मोड़ा

10.महेंद्रसिंहपुत्रहरसिंहनिवासीचिरखाड़ाअल्मोडा़

11.संजयपाडेपुत्रगोविंदजसपुर

12.नरेंद्रसिंहपुत्रदीवानसिंह,कुनहिलभिक्यिासैंण

13.मोनिकाबंगारीपुत्रीप्रयागदत्तचौखुटियामासी

14.ललितमोहनभंडारीपुत्रहिम्मतसिंहदेवीघाटअल्मोड़ा(येदोनोंनिजीचिकित्सालयमेंभर्तीकिएगए)