जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए किया रक्तदान

संवादसहयोगी,फगवाड़ा:सर्वनौजवानसभाफगवाड़ातथाचढ़दीकलासिखआर्गनाइजेशन(यूके)केसंयुक्तप्रयाससेसभाकेप्रधानसुखविंदरसिंहकीअगुआईमेंआओपुण्यकमाएंप्रोजेक्टकेतहतसिविलअस्पतालमेंरक्तदानकैंपलगायागया।साथहीजरूरतमंदमरीजोंकोमुफ्तदवाएंभेंटकीगई।इससंबंधमेंआयोजितसमागमकीअध्यक्षतातहसीलदारफगवाड़ाहरकर्मसिंहनेकी।उन्होंनेकहाकिजरूरतमंदमरीजोंकेलिएसरकारकोउपयुक्तसुविधाएंउपलब्धकरवानीचाहिएवहींसमाजकोभीइसकार्यमेंअपनाहरसंभवयोगदानकरनाचाहिए।उन्होंनेसभाकोसमाजसेवीकार्योकेलियेअपनीतरफसेभीआर्थिकसहायताराशीभेंटकीवभविष्यमेंहरसंभवसहयोगकाभरोसादिया।समागममेंविशेषअतिथिकेतौरपरशामिलहुएथानासिटीप्रभारीविजयकंवरपाल,बाबाबिल्लाजीबसंतनगरवएसएमओडॉ.दविन्द्रसिंहनेसर्वनौजवानसभाकीओरसेपिछले30वर्षसेजारहेसमाजसेवीकार्योकीप्रशंसाकी।उन्होंनेकहाकिसभासेप्रेरणालेकरसमाजऔरविशेषतौरपरयुवाओंकोआगेआनाहोगातभीसमाजकोनईदिशामिलसकेगी।एसएचओविजयकंवरपालनेरक्तदानकरनेवालोंकोसम्मानितकरतेहुएसभाकोहरतरहकीसहायताकाविश्वासदिलाया।इसदौरानसभाकेसदस्योंनेभीरक्तदानकियावमरीजोंकोमुफ्तदवाएंभेंटकीगई।इसअवसरपरसभाकेमहासचिवडा.विजयकुमार,हरविन्द्रसैनी,ओंकारजगदेव,डा.कमलजीतसिंहसंधू,डा.राजेशचन्दर,नंबरदारगोपीबेदी,सरबरगुलामसब्बामैंबरस्टेटहजकमेटी,प्रितपालकौरतुली,कविबलदेवकोमल,लश्करढंडवाड़वी,नरिन्द्रसैनी,विपनजैन,अनूपदुग्गल,परसरामशिवपुरी,गुलशनकलेर,आरपीशर्मा,परविन्द्रजीतसिंह,पंजाबीगायकमनमीतमेवी,रणजीतराजा,डॉ.नरेशबिट्टू,संदीपकुमार,मिंटू,सुरिन्द्रकुमार,संदीपरानी,जतिन्द्रसिंह,अक्षयकुमार,नवराजसिंह,कर्मजीतसिंह,चरणप्रीतसिंह,गगनप्रीतसिंह,सोनूआदिकेअलावाअन्यगणमान्यउपस्थितथे।

लोकसभाचुनावऔरक्रिकेटसेसंबंधितअपडेटपानेकेलिएडाउनलोडकरेंजागरणएप

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!