इंटरलॉकिग टाइल्स लगाने का काम शुरू

जेएनएन,फरीदकोट

तलवंडीरोडपुरानेबसस्टैंडकेपासपंजाबकांग्रेसकेराज्यसचिवजगीरसिंहनेसड़कपरइंटरलॉकिगटाइल्सलगानेकेकार्यकाउद्घाटनकिया।उन्होंनेकहाकिविधायककुशलदीपसिंहढिल्लोंकासपनानिर्वाचनक्षेत्रकेसाथ-साथफरीदकोटशहरकोविकासमेंएकमॉडलबनानाहै।उन्होंनेकहाकिजल्दहीविधायकशहरकेविभिन्नवार्डोंमेंकरोड़ोंरुपयेखर्चकरविकासकार्यशुरुकरवाएंगे।

इसअवसरपरउनकेसाथप्रितपालसिंहभंडारीमहासचिवजिलाकांग्रेस,कुलदीपसिंहभुल्लरवकश्मीरसिंहदोनोंउपाध्यक्षजिलाकांग्रेससेवादल,गुरविदरसिंहभुल्लरब्लॉकअध्यक्षकांग्रेससेवादल,सनीकुमारयूथलीडर,सुखपालसिंह,गुरजंतसिंह,अमृतपालसिंह,करमसिंह,बलजीतसिंह,डॉतेजपालसिंह,परमजीतपम्मा,दीवानचंद,लखवीरसिंह,मनजीतसिंह,रमेशकुमार,प्रिससेठी,गुरमीतसिंहराजू,मोहितराजदेव,तिलकराज,अविनाशकुमारराजदेव,संदीपकुमार,चरणजीतसिंहसेठीभीमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!