हापुड़ की डीएम अदिति सिंह ने निभाया बेटे का फर्ज, पिता के पार्थिव शरीर को दी मुखाग्नि

राममोहनशर्मा[हापुड़/ब्रजघाट]।हापुड़की जिलाधिकारीअदितिसिंह(DistrictMagistrateofHapur,AditiSingh)केपिता(सेवानिवृत्तआइएएस)डीपीसिंहकारविवारकीसुबहकोदिल्लीकेएकअस्पतालमेंउपचारकेनिधनहोगया।उनकाअंतिमसंस्कारगंगाकिनारेब्रजघाटमेंकियागया।इसमौकेपरजिलाधिकारीअदितिसिंहनेपरंपराओंकोदरकिनारकरतेहुएअपनेपिताकेपार्थिवशरीरकोमुखाग्निदी।इससेपहलेउन्होंनेपिंडदानभीकिया।इसदौरानपुलिसप्रशासनकेअफसरकईजनप्रतिनिधि,विभिन्नराजनैतिकदलोंकेपदाधिकारीऔरगणमान्यलोगमौजूदथे।

गौरतलबहैकिडीएमअदितिसिंहकेपिताआईएएसअधिकारीथे।वहबनारसकेमंडलायुक्तकेसाथसाथकेंद्रसरकारमेंकईपदोंपररहेथे।सेवानिवृत्तहोनेकेबादवहअपनीपुत्रीजिलाधिकारीअदितिसिंहकेसाथहीरहतेथे।पिछलेकईमाहसेहद्यवअन्यबीमारीकेकारणबीमारचलरहेथे।दोदिनपहलेउन्हेंदिल्लीकेएकअस्पतालमेंभर्तीकरायागयाथा।जहांरविवारकीसुबहउनकानिधनहोगया।दोपहरकोब्रजघाटगंगाकिनारेश्मशानघाटमेंपूरेवैदिकरीतिरिवाजसेदाहसंस्कारकियागया।डीएमअदितिसिंहउन्हेंमुखाग्निदी।

इसअवसरपरहापुड़विधायकविजयपालआढ़ती,एडीएमजयनाथयादव,सीडीओउदयकुमार,एएसपीसर्वेशमिश्रा,नगरपालिकाहापुड़केअध्यक्षप्रफुल्लसारस्वत,भाजपाकेजिलाध्यक्षउमेशराणा,भाजपाकेपूर्वजिलाध्यक्षविकासअग्रवाल,पालिकाचेयरमैनगढ़मुक्तेश्वरसोनासिंह,गंगासेवासमितिअध्यक्षविनयमिश्रा,छोटेखां,समाजसेवीडॉ.लताफतहुसैन,गौरवमिश्रा,तीर्थपुरोहितसंघअध्यक्षराजकुमारलालू,कपिलनागर,हिमांशुप्रताप,भाजपानगराध्यक्षअंकुरत्यागी,मूलचंदसिंघल,आचार्यविनीतपंडित,सिद्धार्थभारद्वाजसमेतअनेकलोगमौजूदथे।