एफसीआइ में मनाई गांधी जयंती

संवादसूत्र,बरीवाला(श्रीमुक्तसरसाहिब)

एफसीआइडिपोबरीवालामेंस्टाफकीतरफसेमहात्मागांधीतथापूर्वप्रधानमंत्रीस्वर्गीयलालबहादरशास्त्रीकाजन्मदिवसबड़ीश्रद्धाभावकेसाथमनायागया।मैनेजरपंकजगुप्तानेकहाकिमहात्मागांधीद्वाराकीआजादीमेंबहुतयोगदानडालाहैतथाउसेकभीभीनहींभुलायाजासकता।पूर्वप्रधानमंत्रीस्वर्गीयलालबहादुरशास्त्रीनेअनाजपैदावारमेंभारतकोआत्मनिर्भरबनानेतथास्वनिर्भरताहासिलकरनेमेंअहमयोगदानडाला।

इसमौकेपरमैनेजरपंकजगुप्ता,भारतभूषण,शेरसिंह,राजिदरसिंह,धीरजधनकड,राजीवकंजन,चंदनसिंहवअमरजीतसिंहद्वारामहात्मागांधीतथालालबहादुरशास्त्रीकीतस्वीरोंपरफूलमालापहनाईगई।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!