डॉ. प्रीत ने संभाला सीएचसी टांडा के एसएमओ का कार्यभार

संवादसहयोगी,टांडाउड़मुड़

डॉ.प्रीतमहिदरसिंहनेसोमवारकोसीएचसीटांडाकेएसएमओकेतौरपरकार्यभारसंभाललियाहै।उन्होंनेईएसआईअस्पतालहोशियारपुरबदलकरगएडॉ.महेशकुमारप्रभाकरकास्थानलियाहै।अस्पतालपहुंचनेपरसमूहस्टाफनेडॉ.प्रीतमहिदरसिंहकास्वागतकिया।

उन्होंनेसमूहस्टॉफकाधन्यवादकरतेहुएकहाकिवहटीमकेसाथमिलकरसरकारकीओरसेदीजारहीसेहतसुविधाओंतथास्कीमोंकोसहीढंगसेलागूकरकेलोगोंकोसेवाएंदेंगे।डॉ.केआरबाली,डॉ.जतिदरगिल,डॉ.करमजीतसिंह,डॉ.हरप्रीतसिंह,डॉ.बलजीतकौर,डॉ.नवजोतकौर,रविकुमार,डॉ.मीनाक्षीसैनी,बलराजसिंह,अवतारसिंह,शशीबाला,गुरजीतसिंह,कुलवीरसिंह,राजीवपालसिंह,सविदरसिंह,हरिदरसिंह,बलजीतसिंहआदिमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!