बिहार केसरी का जयंती समारोह होगा ऐतिहासिक : डॉ. अखिलेश

मोतिहारी।बिहारकेसरीवपूर्वमुख्यमंत्रीडॉ.श्रीकृष्णसिंहकी132वींजयंतीआगामी21अक्टूबरकोपटनाकेमिलरहाईस्कूलमेंमनाईजाएगी।उक्तसमारोहमेंपूर्वीचंपारणजिलेकेसैकड़ोंलोगशामिलहोंगे।उक्तबातेंराज्यसभासांसदडॉ.अखिलेशकुमारसिंहनेगुरुवारकोबंजरियापंडालस्थितजिलाकांग्रेसमुख्यालयबंजरियापंडालमेंप्रेसकोसंबोधितकरतेहुएकही।उन्होंनेबतायाकिपटनामेंआयोजितकार्यक्रमऐतिहासिकहोगा।सूबेबिहारकेसभीजिलोंकेलोगकार्यक्रममेंशामिलहोंगे।इसमेंबापूकीकर्मभूमिचंपारणकीभूमिकामहत्वपूर्णहोगी।इसकेउपरांतउन्होंनेकार्यकर्ताओंकोसंबोधितकरतेहुएअधिकसेअधिकसंख्यामेंपटनापहुंचकरकार्यक्रमकोसफलबनानेकीबातकही।वहीजिलेमेंकांग्रेसवदेशस्तरपरपार्टीप्रमुखसोनियागांधीकेहाथोंकोमजबूतकरनेकीअपीलकी।मौकेपरसुगौलीकेपूर्वविधायकसुरेशमिश्र,जिलाध्यक्षशैलेंद्रकुमारशुक्ल,बरकतखां,इंजीनियरगप्पूराय,हरिसिंह,संतसिंहकुशवाहा,अरूणयादव,मुमताजअहमद,बच्चीपांडेय,मुनमुनकुशवाहा,राहुलशर्मा,अरूणप्रकाशपांडेय,बिट्टूयादव,सुग्रीवतिवारीसहितबड़ीसंख्यामेंकार्यकर्तामौजूदथे।