आठवीं बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल के लिए 14 सदस्यीय सारण टीम रवाना

जासं,छपरा:पटनामेंसातसेनौदिसंबरकेबीचहोनेवालीराज्यसीनियरमहिलाहैंडबॉलप्रतियोगितामेंभागलेनेकेलिएसारणकी14सदस्यीयटीमशुक्रवारकोमशरकसेरवानाहुई।

मशरककेउच्चतरमाध्यमिकविद्यालयसहप्रशिक्षणकेंद्रसेटीमकोपीएचसीकेप्रभारीचिकित्सापदाधिकारीडॉचंद्रशेखरसिंहनेरवानाकिया।टीमकीकप्तानराष्ट्रीयखिलाड़ीपल्लवीकुमारी,टीममैनेजरआकाशकुमारकेनेतृत्वमेंराष्ट्रीयखिलाड़ीअंजलीकुमारी,निधिकुमारी,पल्लवीकुमारी,रीनाकुमारी,सीमाकुमारी,खुशबूकुमारी,अंकिताकुमारी,मुस्कानकुमारी,सोनीकुमारी,मधुकुमारी,पम्मीकुमारी,तन्नुकुमारीपटनागईहैं।मौकेपरविद्यालयप्रभारीप्रधानध्यापकअरुणकुमारबर्णवाल,जिलाहैंडबॉलसंघकेसचिवसंजयकुमारसिंह,संतजलेश्वरएकेडमीकेप्रबंधकविनीतकुमार,प्रशिक्षकअभिषेककुमारसिंह,राष्ट्रीयखिलाड़ीप्रशिक्षकरीतेशसिंहआदिमौजूदथे।

राज्यप्रतियोगिताकेमुख्यअतिथिविधानपार्षदइंजीनियरसच्चिदानन्दरायनेशुभकामनादी।