आल इंडिया एंटी करप्शन फोरम ने किया पौधारोपण

संवादसहयोगी,फगवाड़ा:आलइंडियाएंटीकरप्शनफोरमकीओरसेगुरुनानकदेवजीके550वेंप्रकाशपर्वकोसमर्पितपौधारोपणकीश्रृंखलामेंवीरवारकोफोरमकेफगवाड़ाशाखाप्रधानगुरदीपसिंहकंगकीअगुवाईमेंस्थानीयबंगारोडपरमेहलीबाइपासकेनजदीकपौधेलगाएगए।इसदौरानआयोजितसमागममेंलायंसक्लब321-डीकेडिस्ट्रिक्टगवर्नरलायनगुरमीतसिंहमक्कड़विशेषतौरपरशामिलहुए।उनकेसाथपरमजीतसिंहचावलापास्टडिस्ट्रिक्टगवर्नरभीथे।गणमान्योंनेफोरमकेसदस्योंकेसाथमिलकरपौधारोपणकिया।फोरमकेप्रधानगुरदीपसिंहकंगनेबतायाकिफगवाड़ाकेविभिन्नइलाकोंमेंबड़ेपैमानेपरपौधारोपणकियाजारहाहै।आनेवालेदिनोंमेंइसमुहिमकोऔरगतिदीजाएगी।फोरमकेउपाध्यक्षरमननेहरातथामहासचिवअतुलजैननेसभीगणमान्योंकाआभारजतायावबतायाकिफोरमकीओरसेचारअगस्तकोसुबह10बजेसांझीरसोईमोतीबाजारमेंमासिकराशनवितरणसमारोहकाआयोजनकियाजारहाहै।उन्होंनेसभीकोराशनवितरणसमारोहमेंपधारनेकानिमंत्रणभीदिया।इसअवसरपरमनीलारिजोर्टकेमालिकअशोकमनीला,मास्टरसुभाषचन्द्रदुआ,संजीवलांबा,आशुमारकंडा,पंजाबीगायकजसबीरमाही,विनयकुमारबिट्टू,अजयकुमार,एडवोकेटएस.के.अग्रवाल,सतपालकोछड़,जयपालसिंहपाली,प्रदीपमंढाली,बिट्टूभमरा,सुनीलढींगरा,जुगलबवेजा,अमितशर्मा,पंडितराजकुमार,जगदीशकटारिया,जगजीतसिंह,हेमराज,सुखविन्द्रसिंह,विनयकुमार,आदिकेअलावाफोरमकेसदस्यबड़ीसंख्यामेंउपस्थितथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!