20 किलो लाहन बरामद

पट्टी:गांवतूतनिवासीहीरासिंहपुत्रगुरमुखसिंहकोथानासदरपट्टीकीपुलिसनेगश्तकेदौरान20किलोलाहनसमेतकाबूकिया।आरोपीकेखिलाफशुक्रवारकोमामलादर्जकरकेजांचशुरूकरदीगईहै।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!